27/01/2022 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mình em như cây thầu dầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 14:34

 

Mình em như cây thầu dầu,
Ngoài tươi, trong héo, giữa sầu tương tư.
Đêm qua ba bốn lần mơ,
Chiêm bao thì thấy, dậy sờ thì không.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mình em như cây thầu dầu