20/10/2021 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phân vân

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2021 09:40

 

Đò tình người chạy dọc
Bỗng vương mắt em ngang
Muốn nhốt anh vào sóng
Lại thương những lỡ làng
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Phân vân