19/09/2020 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sợi tóc nhỏ

Tác giả: Nguyễn Hồi Thủ - Nguyễn Khôi Minh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minhrauparis vào 11/11/2008 17:49

 

Thế nào rồi chúng ta cũng phải xa nhau
Thời gian đến như bão về trước ngõ
Rồi có thể như lá chiều trong gió
Tan tác đôi nơi mỗi đứa một đời

Không nói gở
chiều nay
châm điếu thuốc
anh nhìn vào ngọn lửa
đã thấy mờ xa em ở trong sương
em bước đi
gió thổi áo trên đường
Sợi tóc nhỏ một mình còn ngoảnh lại
1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hồi Thủ » Sợi tóc nhỏ