24/10/2021 21:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tiết đại phó An Lục
送薛大赴安陸

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2016 18:26

 

Nguyên tác

津頭雲雨暗湘山,
遷客離憂楚地顏。
遙送扁舟安陸郡,
天邊何處穆陵關。

Phiên âm

Tân đầu vân vũ ám Tương sơn[1],
Thiên khách ly ưu Sở địa[2] nhan.
Dao tống biển chu An Lục[3] quận,
Thiên biên hà xứ Mục Lăng quan[4].

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Mây mưa đầu bến ám non Tương
Đất Sở buồn xa khách võ vàng
Xa tiễn con thuyền về Lục quận
Chân trời đâu nhỉ Mục Lăng quan
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Núi Tương, tức Quân Sơn nằm ở hồ Động Đình.
[2] Đất Sở. Vùng này nói chung trước kia thuộc Sở.
[3] Ở phía tây bắc Vũ Hán (Hồ Bắc).
[4] Ải Mục Lăng. Ải này nằm phía đông bắc quận An Lục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tống Tiết đại phó An Lục