29/01/2022 01:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần tình bài 3

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 18:46

 

Vầu[1] làm chèo, trúc làm nhà,
Ðược thú vui, ngày tháng qua.
Cơm kẻ bất nhân ăn ấy chớ,
Áo người vô nghĩa mặc chăng thà.
Khỏi triều quan mới hay ơn chúa,
Sinh được con thời cảm đức cha.
Mừng thuở thái bình yêu hết tấc[2],
No lòng tự tại quản chi là.
[1] Một loại tre.
[2] Hết mức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Trần tình bài 3