26/11/2020 00:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một sông dễ bắc mấy cầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:40

 

Một sông dễ bắc mấy cầu,
Thiếp là phận gái biết hầu mấy nơi?
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Một sông dễ bắc mấy cầu