30/06/2022 00:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt ly từ kỳ 2
別離詞其二

Tác giả: Ngải Tính Phu - 艾性夫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 23:49

 

Nguyên tác

渡江桃葉郎莫歌,
巴西竹枝愁更多。
黄塵百丈水花黑,
把酒勸郎無渡河。

Phiên âm

Độ giang Đào Diệp lang mạc ca,
Ba Tây “Trúc chi” sầu cánh đa.
Hoàng trần bách trượng thuỷ hoa hắc,
Bả tửu khuyến lang vô độ hà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Qua bến, Đào Diệp đừng ca,
Tránh bài “Cành trúc” đất Ba Tây buồn.
Bụi vàng phủ, sóng đen tuôn,
Khuyên chàng uống rượu đừng cuồng lội sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngải Tính Phu » Biệt ly từ kỳ 2