11/12/2022 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếm dụng

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 26/05/2008 23:27

 

Lòng hoang xanh đất lành
                   tim chiếm dụng
Liên tình xuân xuất xưởng mộng đơn phương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Chiếm dụng