14/08/2020 01:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở đây gần bạn gần thầy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 10:25

 

Ở đây gần bạn gần thầy,
Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ở đây gần bạn gần thầy