23/05/2024 16:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý trung xã
里中社

Tác giả: Phan Kính - 潘敬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2011 20:37

 

Nguyên tác

湯禹民風重报農,
禮循社祭里中同。
枌榆無改壇場肅,
籩豆生香品物豐。
滿座酢酬娛父老,
當筵分割隱英雄。
年來里孺登真宰,
調鼎餘波遍叟童。

Phiên âm

Thang Vũ dân phong trọng báo nông,
Lễ tuần xã tế lý trung đồng.
Phần du vô cải đàn tràng túc,
Biên đậu sinh hương phẩm vật phong.
Mãn toạ tạc thù ngu phụ lão,
Đương diên phân cát ẩn anh hùng.
Niên lai lý nhụ đăng chân tể,
Điều đỉnh dư ba biến tẩu đồng.

Dịch nghĩa

Nếp dân thời Thang Vũ trọng việc cày cấy tằm tơ
Trong làng đều theo tế lễ xã
Những cây phần, cây du vẫn như cũ, nghiêm túc nơi đàn tràng
Những thứ đồ đựng (cái biên, cái đậu) lễ vật phong phú bốc mùi thơm
Đầy toà mời chuốc vui các bậc già cả
Ngay trong cỗ tiệc chia cắt (chia phần) đã náu ẩn tài anh hùng
Mai ngày trai trẻ trong làng trở nên những bậc quan giỏi
Ơn thừa của việc nấu vạc tới khắp mọi người già trẻ

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dân nếp Ân Chu trọng nghiệp nông
Lệ làng tế xã mọi nhà chung
Phần du không đổi nghiêm đền miếu
Biên đậu thơm bay lắm thức dùng
Mời chuốc đầy toà vui bõ lão
Cắt chia tại cỗ náu anh hùng
Mai ngày trai xóm nên lương tướng
Già trẻ ơn đều miếng đỉnh chung

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Kính » Lý trung xã