30/06/2022 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự cảnh
自警

Tác giả: Triệu Mạnh Phủ - 趙孟頫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 18:05

 

Nguyên tác

齒豁頭童六十三,
一生事事總堪慚。
唯餘筆硯情猶在,
留與人間作笑談。

Phiên âm

Xỉ hoát đầu đồng lục thập tam,
Nhất sanh sự sự tổng kham tàm.
Duy dư bút nghiễn tình do tại,
Lưu dữ nhân gian tác tiếu đàm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sáu mươi ba đầu trơn răng hở,
Nghĩ một đời mắc cở cho mình.
Chỉ riêng giữ bút mực tình,
Nhân gian có cớ luận bình cười chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Mạnh Phủ » Tự cảnh