01/12/2022 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi

Tác giả: Mỹ Quyên

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2006 06:36

 

Em là con gái
Lạc vào mùa yêu
Đợi người đến gọi
Đi trong hương chiều

Thèm lắm bình yên
Lúc rối ren lòng
Thèm người chia sẻ
Lúc buồn gió đông

Vì là con gái
Nên rất vu vơ
Long rong trên phố
Nghe mùa hát ru

Lại hay tiếc nhớ
Và hay thiết tha
Với điều đã cũ
Với ngày đã qua

Là em, con gái
Mùa thức vai gầy
Ai người tri kỉ
Đến tìm chiều nay ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mỹ Quyên » Đợi