20/06/2021 10:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạc thuyền Qua Châu
泊船瓜洲

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 20:18

 

Nguyên tác

京口瓜洲一水間,
鍾山只隔數重山。
春風又綠江南岸,
明月何時照我還。

Phiên âm

Kinh Khẩu Qua Châu[1] nhất thuỷ gian,
Chung sơn chỉ cách sổ trùng san.
Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn,
Minh nguyệt hà thì chiếu ngã hoàn?

Dịch nghĩa

Kinh Khẩu bãi Qua Châu cách nhau mỗi con sông,
Về Chung San chỉ sau mấy quả núi.
Gió xuân lại thổi xanh bờ Giang Nam,
Khi nào trăng lên soi cho ta về.

Bản dịch của Nam Trân

Qua Châu, Kinh khẩu cùng sông
Cách vài dãy núi, núi Chung cũng gần
Bờ Nam cỏ biếc hơi xuân
Đường về còn đợi đến tuần trăng nao
Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 70, bản Gia Tĩnh thời Minh. Qua Châu nay ở bên Trường Giang, phía huyện Hàn, Giang Tô. Năm Hy Ninh thứ 8, lần nữa tác giả lại được bái tướng, từ Giang Ninh tiến Kinh đậu thuyền ở đây nên làm bài thơ này để tỏ tình nhớ quê. Câu thứ ba, chữ “lục” dùng rất sinh động. Theo Dung trai tuỳ bút của Hồng Mại ghi: chữ này lúc đầu dùng chữ “đáo”, sau đổi ra chữ “quá”, “nhập”, “mãn” có đến hơn 10 chữ, cuối cùng xác định là chữ “lục”.

Nguồn: Thơ Tống, NXB Văn học, 1991
[1] Tức Qua Phụ Châu, nay ở phía nam huyện Hàn Giang, tỉnh Giang Tô, bờ bắc sông Trường Giang, bên kia là Kinh Khẩu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Bạc thuyền Qua Châu