27/11/2020 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ “Giang sơn ba tỉnh” bài 03

Tác giả: Phan Văn Trị - 潘文值

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 09:18

 

Tai ngơ sao đặng lúc tan tành,
Luống biết trách người chẳng trách mình.
Đến thế còn khoe danh đạo nghĩa,
Như vầy cũng gọi cửa trâm anh.
Khe sâu vụng tính dung thuyền nhỏ,
Chuông nặng to gan buộc chỉ mành.
Thân có, ắt danh tua phải có,
Khuyên người ái trọng cái thân danh.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 103, tháng 3-1926 (do Tô Thoại Long sao lục)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Trị » Hoạ “Giang sơn ba tỉnh” bài 03