25/05/2024 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm hồn mùa xuân trên cánh đồng mơ
꿈밭에 봄마음

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2011 07:29

 

Nguyên tác

구비진 돌담을 돌아서 돌아서
달이 흐른다 놀이 흐른다
하이얀 그림자
은실을 즈르르 몰아서
꿈밭에 봄마음 가고가고 또 간다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Trăng trôi, cánh đồng trôi
Vòng vo quanh tường đá
Bóng ai ngời trắng xoá
Từng dây bạc chói loà
Tâm hồn ngày xuân mới
Trên đồng mơ đi xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Tâm hồn mùa xuân trên cánh đồng mơ