15/06/2024 01:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng chư hưu quan để tỉnh cảm tác
同諸休官抵省感作

Tác giả: Trần Văn Gia - 陳文嘉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2022 17:29

 

Phiên âm

Quy lai phú bãi cửu thâu nhàn
Hà sự tương tầm tử mạch gian?
Suất thổ, mạc phi Chu thảo mộc,
Đương đồ, khước dị Hán y quan.
Quân thiều mộng tẩm Bình sơn viễn,
Sóc quản thê lương, Vị thuỷ hàn.
Thiên ý quả nhiên dung ngã lãn,
Hội khan tứ hải khánh an lan.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Quen thú thanh nhàn mới trở lui,
Ham chi gác tía nữa mà chơi.
Cỏ cây đâu chẳng mang ơn nước,
Mũ áo gì xem khéo lạ đời.
Nhạc dạo non Bình vương vấn mộng,
Kèn khua bến Vị não nề tai.
Bọn ta ví được trời cho sống,
Bốn bể thanh bình đợi đón coi.
Rút từ Tích chỉ tập.

Bài thơ làm khi tác giả lên tỉnh trình diện theo lệnh của viên Công sứ Pháp nhằm dụ dỗ tham gia với chính quyền bảo hộ. Trần Văn Gia trước sau vẫn tỏ ý chí bất khuất và bất hợp tác. Ông cho rằng đất đai vẫn còn đó nhưng không phải là của “nhà Chu” nữa, và trên đường vẫn đông người qua lại nhưng lối ăn mặc khác với “nhà Hán.” Ông mơ về kinh đô với khúc nhạc quân thiều ở núi Ngự Bình xa xôi, nhưng thực tại chỉ nghe thấy tiếng kèn Tây ảo não làm lạnh lẽo nước sông Vị. Nhưng ông không hoàn toàn bi quan, trời còn muốn những người như ông được sống, thấy cảnh thanh bình trở lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Văn Gia » Đồng chư hưu quan để tỉnh cảm tác