26/05/2024 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ cành đào Quang Trung gửi về Huế

Tác giả: Duy Phi - Nguyễn Duy Phi

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2012 15:28

 

Một trận sạch thù, xuân trời đất
Vời trông xứ Huế nhớ người thương
Ý tình gửi én mong manh lắm
Lưng ngựa phi về vẹn sắc hương
Tương truyền sau trận Khương Thượng, mồng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu (1789) vua Quang Trung ở Thăng Long cho người phi ngựa mang một cành đào về Phú Xuân (Huế) trao cho Ngọc Hân hoàng hậu, báo tin đại thắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duy Phi » Nhớ cành đào Quang Trung gửi về Huế