21/05/2022 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan tím

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2015 19:10

 

Anh em từ thuở chia tay
Cuộc tình từ thuở đường dài phân đôi
Cánh hoa lan tím trên đồi
Tháng năm vẫn đợi bóng người yêu xưa
Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Lan tím