06/12/2022 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo hành
早行

Tác giả: Lưu Giá - 劉駕

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 30/10/2016 20:44

 

Nguyên tác

馬上續殘夢,
馬嘶時復驚。
心孤多所虞,
僮僕近我行。
棲禽未分散,
落月照古城。
莫羨居者閒,
溪邊人已耕。

Phiên âm

Mã thướng tục tàn mộng,
Mã tê thời phục kinh.
Tâm cô đa sở ngu,
Đồng bộc cận ngã hành.
Thê cầm vị phân tán,
Lạc nguyệt chiếu cổ thành.
Mạc tiện cư giả nhàn,
Khê biên nhân dĩ canh.

Dịch nghĩa

Lên ngựa còn tiếp tục giấc mộng đã tàn,
Đến lúc ngựa hí mới hoảng kinh.
Vô tâm cũng bởi nhiều yên vui,
Đã có tiểu đồng và lão bộc cùng đi.
Chim trong tổ còn chưa bay ra,
Trăng lặn chiếu trên thành cổ.
Đừng ham làm người ở không,
Bên bờ suối người ta đang cày ruộng rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã lên ngựa mà còn đang mộng
Ngựa hí lên mới hoảng hồn kinh
Vô tâm cũng bởi ham hành
Tiểu đồng lão bộc theo mình cùng đi
Chim còn ngủ chưa phi khỏi tổ
Trăng lặn đang chiếu ở cổ thành
Đừng ham làm kẻ không làm
Bên bờ suối vắng người canh tác rồi.
Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Giá » Tảo hành