14/08/2022 01:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong ngày hội

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2016 08:52

 

Trên ban bệ thấp cao, quỷ thần đều rạng rỡ
Giữa muôn trùng bái vọng thập phương
Chừng khiếp sợ trước phụng thờ quá cỡ
Những đoá hồng nhợt nhạt giữa trầm hương!
1995

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Trong ngày hội