18/04/2024 14:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liêu Đông xuân nhật kỳ 1
遼東春日其一

Tác giả: Lê Trinh - 黎貞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 22:55

 

Nguyên tác

習習東風到海濱,
乾坤萬彙總知春。
東遼風物催人老,
南國江山入夢頻。
惡況已隨塵土去,
好懷應共歲華新。
酴酥一石詩千首,
醉倒淵明漉酒巾。

Phiên âm

Tập tập đông phong đáo hải tân,
Càn khôn vạn vị tổng tri xuân.
Đông Liêu phong vật thôi nhân lão,
Nam quốc giang san nhập mộng tần.
Ác huống dĩ tuỳ trần thổ khứ,
Hảo hoài ứng cộng tuế hoa tân.
Đồ tô nhất thạch thi thiên thủ,
Tuý đảo Uyên Minh lộc tửu cân[1].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió đông đến rì rào bờ biển,
Giữa đất trời mọi vật biết xuân.
Mộng đẹp bởi núi sông Nam quốc,
Người già vì cảnh vật Liêu Đông.
Dòng đời cuốn phải theo thật ác,
Năm mới về cũng tạm vui lòng.
Một thạch rượu ngàn bài thơ hứng,
Say ngả nghiêng rớt cả mũ khăn.
Liêu Đông là dải đất từ Liêu hà 遼河 trở về đông đến Hắc Long giang 黑龍江, thời quân chủ trước đã lập quận Liêu Đông, nay gồm đại bộ phận vùng quanh tỉnh Liêu Ninh 遼寧.

[1] Khăn, mũ bịt đầu đem lọc rượu, chỉ cũng chỉ người thích rượu. Do tích Đào Tiềm 陶潛 nhân khi rượu cất đã chín, gấp quá dùng mũ đội đầu lọc rượu để uống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Trinh » Liêu Đông xuân nhật kỳ 1