30/09/2023 17:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ hỷ ngộ Vương xử sĩ
秋夜喜遇王處士

Tác giả: Vương Tích - 王績

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/09/2008 18:40

 

Nguyên tác

北場芸藿罷,
東皋刈黍歸。
相逢秋月滿,
更值夜螢飛。

Phiên âm

Bắc trường vân hoắc bãi,
Ðông cao ngải thử quy.
Tương phùng thu nguyệt mãn,
Cánh trực dạ huỳnh phi.

Dịch nghĩa

Ở cánh đồng phía bắc mới trồng xong rau, đậu
Dưới ruộng mới cày lúa xong về
Gặp bác tới chơi giữa lúc trăng thu tròn sáng
Trong lúc đom đóm bay lập loè

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ngoài đồng trồng xong đậu
Dưới ruộng mới cày về
Ðêm thu rằm bác đến
Giữa lúc đóm lập loè

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Tích » Thu dạ hỷ ngộ Vương xử sĩ