27/06/2022 02:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắt đền anh

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/05/2009 10:42

 

Anh đi, anh đã đi rồi!
Thuyền xuân ngây ngất, biển trời thênh thang
Để em khuya sớm bẽ bàng
Gửi thương vào với tiếng đàn lời thơ

Trăng soi chiếc bóng thẩn thờ
Khuya đong kỷ niệm sầu ngơ ngẩn sầu
Đôi chim chắp cánh bay cao
Đôi mình sao lại đắm vào chia phôi?!

Anh đi, anh đã đi rồi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Bắt đền anh