15/08/2020 01:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin anh đi học cho ngoan

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 10:42

 

Xin anh đi học cho ngoan,
Để em dệt cửi kiếm quan tiền dài.
Quan tiền dài em ngắt làm đôi,
Nửa thì giấy bút nửa nuôi mẹ già.
Mẹ già là mẹ già anh,
Một ngày hai bữa cơm canh mẹ già.
Bát cơm em nấu như hoa,
Bát canh em nấu như là mật ong.
Nước mắt em lọc cho trong,
Mâm cơm em dọn tựa dòng cơm quan.
Khảo dị:
Anh về đi học cho ngoan,
Để em cửi vải kiếm quan tiền dài.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xin anh đi học cho ngoan