01/12/2021 15:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuỳ cung yến
隋宮燕

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2014 14:25

 

Nguyên tác

燕語如傷舊國春,
宮花一落旋成塵。
自從一閉風光後,
幾度飛來不見人。

Phiên âm

Yến ngữ như thương cựu quốc xuân,
Cung hoa nhất lạc toàn thành trần.
Tự tòng nhất bế phong quang hậu,
Kỷ độ phi lai bất kiến nhân.

Dịch nghĩa

Tiếng én mùa xuân gợi lại bi thương nơi cung triều cũ,
Hoa lá trong cung một thời nay đã rụng thành cát bụi.
Từ khi vẻ huy hoàng trong cung đã đóng lại,
Chim én có bay lại thăm vài lần, nhưng không thấy người xưa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng én xuân gợi sầu cung cũ
Hoa lá tàn đã hoá bụi vàng
Từ khi đóng cảnh huy hoàng
Vài lần én ghé nhưng không thấy người
Tuỳ cung nói về cung xây tại Giang Đô (nay là thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô) của Tuỳ Dượng Đế, ông vua cuối cùng của nhà Tuỳ, bị nghĩa quân giết chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Tuỳ cung yến