19/01/2021 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời như

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 28/05/2009 19:25

 

Đời như kéo quá dài lâu
Về sau ai biết đuôi đầu ra sao
Trước sau chỉ một mối sầu
Trường sinh vô tận hương màu trường lưu
Tặng người một chút chước mưu
Tình mây mới tụ, tình mưa mây dồn
Tận tình cổ lục bồn chồn
Phong tình phương cảo cạn hồn sơ khai
Đa mang đã lắm miệt mài
Đèo bòng đã lắm van nài van xin
Nào đâu một chút của tin
Này đây mười chút chẳng tin chút nào
Đắm chìm sử lịch tiêu tao
Đầm sương ngọn cỏ lá đầu tiên cây
Ấy là chút của tin này
Ngồi đây viết vội sau này còn ghi
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Đời như