21/01/2022 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đinh Mùi cửu nguyệt thuỷ Đam Đam đê quyết
丁未九月大水耽耽堤決

Tác giả: Bùi Tông Hoan - 裴宗驩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 01:49

 

Nguyên tác

瓠子何煩臨漢皇,
禹功責任要賢良。
早知人事胼肢力,
須備天災水旱常。
盛夏何曾不霖潦,
初春猶未謹隄防。
至今聖主懮民切,
遂有羇臣策救荒。

Phiên âm

Hồ Tử hà phiền lâm Hán hoàng,
Vũ công trách nhậm yếu hiền lương.
Tảo tri nhân sự biền chi lực,
Tu bị thiên tai thuỷ hạn thường.
Thịnh hạ hà tằng bất lâm lạo,
Sơ xuân do vị cẩn đê phường (phòng).
Chí kim thánh chúa ưu dân thiết,
Toại hữu ky thần sách cứu hoang.

Dịch nghĩa

Sao phải làm phiền vua Hán đến xem sông Hồ Tử,
Trách nhiệm đắp đê trị thuỷ cốt ở kẻ hiền tài.
Nếu sớm biết việc người phải dùng sức đến chai tay,
Thì phải phòng bị thiên tai thường xảy ra hạn úng.
Giữa mùa hè oi bức đâu từng không mưa dầm nước lũ,
Thế sao còn chưa đề phòng cẩn thận từ đầu xuân?
Nay thánh hoàng hết sức lo lắng cho dân,
Nên có kẻ bề tôi chạy việc cứu đói.

Bản dịch của Huệ Chi

Hồ Tử phiền gì đến Hán vương?
Đê điều giao phó bậc hiền lương.
Việc dân, sớm biết còn cay cực,
Thời tiết, nên lo lúc thất thường.
Nắng gắt lẽ đâu không lũ lụt,
Đầu xuân sao chẳng chịu tìm phương?
Ngày nay thánh chúa vì dân xót,
Đã cắt người chuyên việc cứu hoang.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Tông Hoan » Đinh Mùi cửu nguyệt thuỷ Đam Đam đê quyết