10/12/2022 13:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư
長相思

Tác giả: Lâm Bô - 林逋

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 16:48

 

Nguyên tác

吳山青,
越山青,
兩岸青山相送迎,
誰知別離情。

君淚盈,
妾淚盈,
羅帶同心結未成,
江頭潮已平。

Phiên âm

Ngô[1] sơn thanh,
Việt[2] sơn thanh,
Lưỡng ngạn thanh sơn tương tống nghinh,
Thuỳ tri biệt ly tình.

Quân lệ doanh,
Thiếp lệ doanh,
La đới đồng tâm[3] kết vị thành,
Giang đầu triều dĩ bình[4].

Dịch nghĩa

Núi Ngô xanh,
Núi Việt xanh,
Núi xanh ở lại hai bên bờ sông cùng đưa đón.
Tình chia ly ai có rõ.

Chàng nước mắt đầy,
Thiếp nước mắt đầy,
Giải là tết chữ "đồng tâm" mãi chưa xong.
Ngoài sông nước triều đã dâng phẳng.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Núi Ngô xanh,
Núi Việt xanh,
Ngọn núi đôi bờ đưa đón quanh.
Biệt ly ai thấu tình.

Chàng buồn tênh,
Thiếp buồn tênh,
Giải "đồng" tết mãi vẫn chưa thành.
Triều dâng phẳng dòng kênh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Miền đất thuộc nước Ngô thời Xuân thu nay là tỉnh Giang Tô.
[2] Miền đất thuộc nước Việt đời Xuân Thu, nay là tỉnh Chiết Giang. Trung Quốc.
[3] Dải đồng tâm: nam nữ thanh niên Trung Quốc xưa thường dùng dải lụa kết thành chữ "tâm" tặng nhau để bày tỏ tình yêu.
[4] Ý nói nước triều lên rồi sẽ rút, cũng như người ta họp mặt rồi sẽ chia tay vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Bô » Trường tương tư