23/05/2022 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh thanh nhàn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/07/2020 17:08

 

Nhân sinh dương thế[1],
Nhất nhật thanh nhàn nhất nhật tiên[2].
Cõi trần gian vui thú giải phiền,
Chỉ hơn nữa cầm kỳ thi tửu.
Khúc cầm ca xuân xoang cách điệu,
Thú hứng vui sơn thuỷ hữu tình.
Rượu lưng bầu đủng đỉnh mái thanh sơn,
Ngẫm cái thế anh hùng vô địch.
Nhân sinh quý thích,
Rượu làm vui thú vị thanh nhàn;
Thơ rằng: Nhàn lai vô sự tiểu thần tiên[3],
Tính tình di dưỡng hạc quen mai già.
Thanh phong minh nguyệt cầm ca.
Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928
[1] Chữ Hán: 人生陽世. Nghĩa: Người sống ở trên đời.
[2] Chữ Hán: 一日清閒一日仙. Nghĩa: Một ngày thanh nhàn là một ngày làm tiên.
[3] Chữ Hán: 閒來無事小神仙. Nghĩa: Khi thanh nhàn vô sự thì là thần tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cảnh thanh nhàn