09/08/2020 22:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về quên tuổi mình

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 08:45

 

Ta ngồi nếm gió, nếm mưa
Nuốt trăng ừng ực đã chưa... bạn bè
Ao làng lún tiếng lá tre
Về qua vườn khế mà nghe thòm thèm
Nhớ như mưa tạt ướt thềm
Cởi trần ném áo về quên tuổi mình
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Về quên tuổi mình