04/10/2022 02:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ Băng Hồ tướng công tứ mã
謝冰壼相公賜馬

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 09:12

 

Nguyên tác

早歲才名泛不羈,
驪黃偶幸駿圖披。
長途每恨加鞭策,
空谷何心受縶維。
伯樂廄邊頻賞識,
王良範內更驅馳。
東風快踏朝天路,
希冀深懷答所知。

Phiên âm

Tảo tuế tài danh phiếm bất ky,
Ly, hoàng ngẫu hạnh tuấn đồ phi.
Trường đồ mỗi hận gia tiên sách,
Không cốc hà tâm thụ trấp duy.
Bá Nhạc[1] cứu biên tần thưởng thức,
Vương Lương[2] phạm nội cánh khu trì.
Đông phong khoái đạp triều thiên lộ,
Hy ký thâm hoài đáp sở tri.

Dịch nghĩa

Thuở trẻ, manh tính buôn thả như ngựa bất ky,
Chẳng cứ ngựa đen, ngựa vàng, may được con tuấn mã như trong tranh.
Trên đường dài, thường giận người ra roi quất,
Trong hang trống, lòng nào chịu sự ràng buộc!
Bên tàu ngựa Bá Nhạc, nhiều lần được khen ngợi,
Trong muôn kiếp Vương Lương, càng gắng sức ruổi rong.
Đạp bước nhanh trên đường chầu trời trong gió xuân,
Thấm sâu trong lòng sự mong mỏi đền ơn tri ngộ.

Bản dịch của Dương Văn Hoàn

Thuở nhỏ ham ganh chẳng chịu kìm,
Đen, vàng, may gặp ngựa hay tìm.
Đường dài, luống giận gia roi quất,
Hang trống, đâu cam cảnh trói ghìm.
Trong phép Vương Lương càng gắng sức,
Bên tàu Bá Nhạc, được lời khen.
Gió xuân tung vó xông trời thẳm,
Thấm gội ơn sâu muốn đáp đền.
Băng Hồ tướng công tức Trần Nguyên Đán, bố vợ tác giả.

Nguồn:
1. Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010
[1] Theo truyền thuyết Hoa Hạ xưa, là thần cai quản ngựa trên trời. Về sau, người giỏi xem tướng ngựa được ví như Bá Nhạc. Ở đây tác giả mượn chuyện xưa để nói Băng Hồ biết nhìn người tài hiền như Bá Nhạc nhìn được ngựa hay.
[2] Người đời Xuân Thu, có tài điều khiển huấn luyện ngựa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Tạ Băng Hồ tướng công tứ mã