25/09/2021 01:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái cò là cái cò quăm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 09:32

 

- Cái cò là cái cò quăm,
Mày hay đánh vợ, mày nằm với ai?
- Có đánh thì đánh sớm mai,
Chớ đánh chập tối chẳng ai cho nằm.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái cò là cái cò quăm