19/05/2021 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trạch bi 3
澤陂 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:57

 

Nguyên tác

彼澤之陂,
有蒲菡萏。
有美一人,
碩大且儼。
寤寐無為,
輾轉伏枕。

Phiên âm

Bỉ trạch chi ba (bi),
Hữu bồ hàm điểm (đãm).
Hữu mỹ nhất nhân,
Thạc đại thả nghiễm,
Ngộ mỵ vô vi.
Triển chuyển phục triểm (chẩm).

Dịch nghĩa

Bên bờ đầm kia,
Có cây lác và hoa sen.
Có một người đẹp.
Cao lớn lại nghiêm trang.
Khi thức khi ngủ (mãi nhớ nàng mà) chẳng làm gì được.
Cứ gục đầu lên gối mà trằn trọc lăn qua trở lại.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ven bờ mặt nước ao đầm.
Hoa sen cây lác cành đâm dịu dàng.
Thướt tha đẹp đẽ một nàng.
Vóc người cao lớn, nghiêm trang khó bì.
Thức và ngủ, chẳng làm gì,
Gối đầu lăn trở sầu bi nhọc lòng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

hàm đãm (đọc điểm cho hợp vận): hoa sen.
nghiễm: dáng nghiêm trang.
triển chuyển phục chẩm: (đọc triểm cho hợp vận), nằm mà không ngủ, tưởng nhớ sâu xa mãi, lăn qua trở lại gục đầu lên gối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Trạch bi 3