20/09/2020 15:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lại... ừ thì...

Tác giả: Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 14:47

 

Ừ thì...nắng, ừ thì...mưa,
Lập nghiêm mấy độ, vẫn thừa nhung nhăng,

Ừ thì...gió, ừ thì...trăng,
Chỉ trăng với gió cũng rằng chơi ngông!

Ừ thì... đục, ừ thì... trong,
Tỉnh queo thế sự, vẫn hòng được say!

Ừ thì...đó, ừ thì...đây,
Chưa đi xa, đã biết ngày đi xa,

Ừ thì...bạn, ừ thì... ta,
Một đời lắm bạn, ai là thương yêu?

Ừ thì... sớm, ừ thì... chiều,
Qua rồi, nghĩ lại, bao nhiêu nỗi buồn!
2008

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bằng Việt » Lại... ừ thì...