30/07/2021 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng cửu nhật đăng cao hoài cố nhân
重九日登髙懐故人

Tác giả: Vương Thế Trinh - 王世貞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 22:10

 

Nguyên tác

頻年摇落伴風塵,
囘首連枝淚滿巾。
今朝兄弟茱茰酒,
却向天涯憶逺人。

Phiên âm

Tần niên diêu lạc bạn phong trần,
Hồi thủ liên chi[1] lệ mãn cân.
Kim triêu huynh đệ thù du tửu,
Tức hướng thiên nhai ức viễn nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhiều năm lưu lạc phong trần,
Lệ đầy khăn bởi người thân tít mù.
Hôm nay uống rượu thù du,
Hướng phương trời thẳm nhớ người rất xa.
[1] Hai cây mọc gần có cành quấn quít với nhau, chỉ tình bạn bè, anh em hoặc chị em thân thiết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thế Trinh » Trùng cửu nhật đăng cao hoài cố nhân