10/06/2023 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc hoạ mi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/05/2021 13:24

 

Ôi cúc hoạ mi trắng,
đậu khắp bãi sông Hồng,
chấp chới ngàn cánh mỏng,
có nhớ trời mênh mông?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Cúc hoạ mi