28/11/2022 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Diêm sơn
白鹽山

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2011 21:14

 

Nguyên tác

卓立群峰外,
蟠根積水邊。
他皆任厚地,
爾獨近高天。
白榜千家邑,
清秋萬估船。
詞人取佳句,
刻畫竟誰傳。

Phiên âm

Trác lập quần phong ngoại,
Bàn căn tích thuỷ biên.
Tha giai nhậm hậu địa,
Nhĩ độc cận cao thiên.
Bạch bảng thiên gia ấp,
Thanh thu vạn cổ thuyền.
Từ nhân thủ giai cú,
Khắc hoạ cánh thuỳ truyền.

Dịch nghĩa

Cao vượt lên khỏi đám chỏm núi,
Nước tụ vây quanh ngay cạnh bên.
Nước kia đều sát với đất dày,
Riêng núi lại gần với trời cao.
Gần với cái bảng trắng là nơi tụ tập của ngàn nhà,
Trời thu trong có hàng vạn cái thuyền mành.
Khách thơ lựa được câu hay,
Minh hoạ được nhưng biết trao cho ai?

Bản dịch của Phan Ngọc

Cao vượt lên các núi,
Nhìn xuống bến nước sâu.
Các núi nhờ đất thẳm,
Riêng ngươi gần trên cao.
Ngàn ấp dựa vách trắng,
Thu trong qua vạn thuyền.
Nhà thơ được câu thú,
Viết xong nhờ ai truyền?
(Năm 766)

Nguyên chú: “Bạch Diêm phong cao thiên dư trượng, tại châu thành đông thập thất lý” 白鹽崖高千餘丈,在州城東十七里 (Ngọn Bạch Diêm cao hơn ngàn trượng, ở cách châu thành mười bảy dặm).
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bạch Diêm sơn