01/07/2022 20:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em ơi có thể khi hai đứa”
“Послушай, быть может, когда мы покинем”

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2008 21:07

 

Nguyên tác

Послушай, быть может, когда мы покинем
Навек этот мир, где душою так стынем,
Быть может в стране, где не знают обману,
Ты ангелом будешь, я демоном стану! -

Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежнего друга все счастие рая!
Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,
Тебе будет раем, а ты мне - вселенной!

Dịch nghĩa

[Em] Hãy nghe này, có thể là, khi chúng ta từ giã
Vĩnh viễn thế gian này, nơi [chúng ta] lạnh giá tâm hồn đến thế,
Có thể là trên đất nước, nơi [người ta] không biết dối trá,
Em sẽ là thiên thần, anh trở thành quỷ sứ (yêu ma)! –
Thì khi đó hãy thề quên đi, em thân yêu,
Tất cả hạnh phúc thiên đường giành cho bạn cũ!
Hãy để kẻ u tối bị xua đuổi mà số phận đã an bài,
Với em sẽ là thiên dường, còn em với anh – là cả vũ trụ

Bản dịch của Thuý Toàn

Em ơi có thể khi hai đứa
Giã cõi đời nơi lòng đã lạnh băng
Em thành thiên thần, anh: quỷ sứ
Ở nơi kia, nơi chẳng biết dối lòng!

Thì em yêu, em hãy thề khi đó
Vì bạn xưa quên hạnh phúc thiên đường!
Đối với anh, em sẽ là vũ trụ
Thiên đường em - kẻ bị rủa nguyền!
1832

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » “Em ơi có thể khi hai đứa”