21/05/2022 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ánh mắt

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 13/05/2009 05:20

 

Dây đàn khắc khoải giữa rừng sâu
Từng điểm âm ngân rất nhiệm mầu
Bến suối vô tình em rửa mặt
Hạt đàn vương lại mắt em sâu
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Ánh mắt