03/06/2023 11:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự quân chi xuất hỹ kỳ 02
自君之出矣其二

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2020 12:33

 

Nguyên tác

自君之出矣,
頻把歸期計。
指痛不堪數,
五人猶未至。

Phiên âm

Tự quân chi xuất hỹ,
Tần bả quy kỳ kế.
Chỉ thống bất kham sổ,
Ngũ nhân do vị chí.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Tự quân chi xuất hỹ kỳ 02