19/10/2019 00:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bù nhìn rơm

Tác giả: Ngô Quang Đoan

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2019 21:08

 

Trơ giữa đồng trơ, trơ nắng sương
Trơ trơ tráo tráo doạ chim muông
Chiếc thân rơm giấy coi lỳ lợm
Cái mặt mo cau ngó héo ườn
Cờ phất xua chim nhờ gió thổi
Gươm giơ doạ chuột bởi dây luồn
Mai rày lúc người quăng xuống
Trơ mắt Nhìn ai? nghĩ rõ buồn!
Bù nhìn rơm ám chỉ lũ bù nhìn bán nước. Tác giả làm bài này sau khi nhận được bài Tẩu cẩu của người anh là Ngô Quang Đàm ở dưới quê gửi cho.

Nguồn: Ngô Quang Đoan - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quang Đoan » Bù nhìn rơm