06/12/2019 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa đông tặng áo cho em

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 31/03/2016 18:17

 

Mùa đông tặng áo cho em
Mùa xuân vội đến không thèm quẳng đi
Nửa con mắt ấy ý gì?
Nửa con mắt ấy khinh khi anh khờ.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mùa đông tặng áo cho em