07/12/2021 22:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đinh Tiêu Phủ kỳ 1
送丁肖甫其一

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:26

 

Nguyên tác

鄱陽湖水接天長,
君去當秋菡蓞芳。
若使夜來占劍氣,
不知何處有乾將。

Phiên âm

Bà Dương[1] hồ thuỷ tiếp Thiên Trường[2],
Quân khứ đương thu hạm đạm phương.
Nhược sử dạ lai chiêm kiếm khí,
Bất tri hà xứ hữu Can Tương[3].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hồ Bà Dương nối Thiên Trường,
Anh đi thu cũng ngát hương sen hồng.
Đêm nhìn bói kiếm khí xông,
Can Tương có biết tại vùng nào quanh?
[1] Còn được gọi là hồ Bành Lễ 彭蠡, nằm phía nam Trường Giang, bắc Giang Tây.
[2] Đất thuộc huyện Đại Quản, thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy.
[3] Tên thanh kiếm nổi tiếng sắc bén do người nước Ngô thời Xuân Thu tên Can Tương đúc, đã đúc được hai thanh kiếm Can Tương và Mạc Gia 莫邪.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Tống Đinh Tiêu Phủ kỳ 1