30/11/2020 22:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố thi kỳ 05
做詩其五

Tác giả: Khanh Liên - 卿憐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2010 23:19

 

Nguyên tác

最不分明月夜魂,
何曾芳草怨王孫。
梁間燕子來還去,
害殺兒家是戟門。

Phiên âm

Tối bất phân minh nguyệt dạ hồn,
Hà tằng phương thảo oán vương tôn.
Lương gian yến tử lai hoàn khứ,
Hại sát nhi gia thị kích môn.

Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Không phân minh nhất hồn dạ nguyệt
Cỏ thơm cũng từng oán vương tôn
Én gặp lúa tốt đến lại đi
Sát hại trẻ em nơi độc ác
Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khanh Liên » Tố thi kỳ 05