04/07/2020 13:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huê tàn bướm chẳng vãng lai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:23

 

Huê tàn bướm chẳng vãng lai,
Tình thương đã phụ, trúc mai kể gì!
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Huê tàn bướm chẳng vãng lai