29/09/2022 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối liên điếu Bùi Viện
對聯弔裴援

Tác giả: Vũ Duy Thanh - 武維清

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2020 08:15

 

Nguyên tác

頗知見識優超,西則法人從,北則清人聳,天古才名應不愧;
可憾英雄心事,下而黎公悲,東而裴公哭,一時義氣向誰論。

Phiên âm

Phả tri kiến thức ưu siêu, Tây tắc Pháp nhân tùng, Bắc tắc Thanh nhân tủng, thiên cổ tài danh ưng bất quý;
Khả hám anh hùng tâm sự, hạ nhi Lê công bi, đông nhi Bùi công khốc, nhất thời nghĩa khí hướng tuỳ luân?

Bản dịch của Phan Trần Chúc

Cho hay kiến thức ưu siêu, phương Tây người Pháp nể, phương Bắc người Tàu theo, so bậc tài danh không thẹn kẻ;
Ngán nỗi anh hùng mai một, mùa hạ ông Lê về, mùa đông ông Bùi mất, bàn câu nghĩa khí biết cùng ai?
Câu đối điếu này của Hoàng Trí Tường và Nguyễn Duy Thanh.

Nguồn: Đào Đức Chương, “Lịch sử bang giao Việt-Mỹ dưới thời nhà Nguyễn”, Tập san Việt học, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Duy Thanh » Đối liên điếu Bùi Viện