13/08/2022 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu cửu pháp tào Trịnh Hà Khâu Thạch Môn yến tập
劉九法曹鄭瑕邱石門宴集

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 01:38

 

Nguyên tác

秋水清無底,
蕭然靜客心。
椽曹乘逸興,
鞍馬到荒林。
能吏逢聊璧,
華筵直一金。
晚來橫吹好,
泓下亦龍吟。

Phiên âm

Thu thuỷ thanh vô để,
Tiêu nhiêu tịnh khách tâm.
Chuyên tào thừa dật hứng,
An mã đáo hoang lâm.
Năng lại phùng liên bích,
Hoa diên trực nhất kim.
Vãn lai hoành xuy hảo,
Hoằng hạ diệc long ngâm.

Dịch nghĩa

Nước mùa thu trong vô cùng
Rất tịch mịch làm sạch lòng người khách
Một nhóm quan duyến tào nhân dịp hứng thú
Đi ngựa đến rừng hoang
Vị quan nhỏ, tài, gặp viên ngọc bích giá liên thành
Chiếu hoa giá trị bằng một nén vàng
Chiều tối nghe tiếng sáo thổi rất hay
Dưới chỗ nước sâu cũng có rồng ngâm

Bản dịch của Nguyễn Huy Hùng

Nước thu trong biết bao
Lòng sạch, lâng lâng sầu
Hứng thú quan quyền cảm
Rừng hoang vó ngựa vào
Ngọc nhiều thành, đức độ
Mâm một nén, sang giàu
Chiếu tối vẳng đưa sáo
Rồng ngâm đáy vực sâu
(Năm 740)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lưu cửu pháp tào Trịnh Hà Khâu Thạch Môn yến tập