29/09/2020 16:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếc công Bình Định xây thành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/12/2018 21:35

 

Tiếc công Bình Định xây thành
Để cho Quảng Nghĩa vô giành thủ khoa
Khoa thi Nhâm Tý 1852 tổ chức đầu tiên tại Bình Định, người Quảng Ngãi đậu thủ khoa (đặc biệt khoa thi chót của triều Nguyễn Mậu Ngọ 1918 tổ chức tại Huế chung cho các sĩ tử xứ Nghệ, thủ khoa cũng người Quảng Ngãi, là ông Phạm Trinh xã Chánh Lộ, Tư Nghĩa).

Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tiếc công Bình Định xây thành