21/05/2022 05:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình xuân 2

Tác giả: Lê Gia Hoài - Lương Cầm Hoá

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lê Gia Hoài vào 26/04/2018 09:38

 

Anh về gom nắng vào thơ
Gửi xuân tới những giấc mơ của nàng
Ra giêng anh sẽ mang sang
Trầu cau sính lễ… đàng hoàng… xin dâu…!
Xuân 2014

Nguồn: Lê Gia Hoài, Tình ca trên bục giảng, NXB Hội nhà văn, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Gia Hoài » Tình xuân 2