27/10/2020 14:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng mùa hè

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 03:21

 

Buồn nghe dặng tiếng, tiếng cầm ve,
Gióng[1] khách chào ai bấy, hỡi hè ?
Bẻo lẻo đầu ghềnh con bố cốc[2],
Lênh đênh mặt nước cái đè he[3],
Ngày chầy phảng phất hồn hồ điệp[4],
Đêm nhắp mơ màng tiếng tử qui[5],
Nóng nảy làm chi cờ dạo cuộc,
Nam huân[6] sao chửa lọt song the ?
[1] Lên tiếng với.
[2] Tu hú.
[3] Cá he.
[4] Bươm bướm.
[5] Con cuốc.
[6] Khúc hát của vua Thuấn, nói đến gió nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Nắng mùa hè